ଆମର ମାମଲା

 • କିପରି ଏକ ଆମାଜନ FBA ପ୍ରିପ ସେବା (FBA-Prep - OBD Logistic Co., Ltd.) ବାଛିବେ |

  କିପରି ଏକ ଆମାଜନ FBA ପ୍ରିପ ସେବା (FBA-Prep - OBD Logistic Co., Ltd.) ବାଛିବେ |

  ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିକ୍ରେତା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବାବେଳେ ଆମାଜନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବଜାର ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିଛି |ସେମାନଙ୍କ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମାଜନ୍ FBA (Fulfillment By Amazon) ସେବା ସୃଷ୍ଟି କଲା |

  OBD ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏହାର ଅଭିଜ୍ଞ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ଗର୍ବ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ FBA ପ୍ରିପ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ OBD ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବାଛିପାରିବେ |
 • ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସିପିଂ ଏବଂ ଏୟାର ମାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେବା (ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ - OBD ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍) |

  ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସିପିଂ ଏବଂ ଏୟାର ମାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେବା (ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ - OBD ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍) |

  ଯେକ any ଣସି ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ |

  ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବରେ, OBD ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଶିଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ଅଛି |ଗ୍ରାହକ ସେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ, ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ |
 • ଏୟାର ଫ୍ରାଇଟ୍ ଦ୍ America ାରା ଆମେରିକାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ (ଏୟାର ମାଲ - OBD ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କୋ।, ଲି।)

  ଏୟାର ଫ୍ରାଇଟ୍ ଦ୍ America ାରା ଆମେରିକାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ (ଏୟାର ମାଲ - OBD ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କୋ।, ଲି।)

  ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
  OBD ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ, ଆମର ବିମାନ ପରିବହନ ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମର ବିମାନ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆମର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |ଆପଣ ଏକ ମାନକ କିମ୍ବା ତ୍ୱରିତ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଓଜନିଆ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଓଜନିଆ କାର୍ଗୋ ଅଛି, ଆମେ ଅତି ସୁଲଭ ତଥା ଦକ୍ଷ ଉପାୟରେ ବିମାନରେ ମାଲ ବୁକିଂ କରିବାର ଇନ୍ସ ଏବଂ ଆଉଟ୍ସ ଜାଣୁ |